Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2019-12-30 住宅 跑馬地 雲地利台 A座 1385 1185 59000 108877 詳情
  2019-12-27 住宅 東半山 光明台 第02座 989 800 20.300 038227 詳情 按揭計算
  2019-12-27 住宅 東半山 大坑台 595 511 31000 109111 詳情
  2019-12-23 住宅 北角 維港頌 第01座 -- 1502 115000 118077 詳情
  2019-12-23 住宅 灣仔 灣景中心大廈 B座 505 357 8.980 19800 049907 詳情 按揭計算
  2019-12-23 住宅 銅鑼灣 曦巒 526 390 10.300 062845 詳情 按揭計算
  2019-11-20 住宅 東半山 大坑台 652 559 14.800 004818 詳情 按揭計算
  2019-11-20 住宅 銅鑼灣 星輝大廈 900 723 30000 018407 詳情
  2019-11-07 住宅 北角 金龍大廈 A座 1275 1143 23.500 080201 詳情 按揭計算
  2019-10-22 住宅 東半山 大坑台 661 567 13.800 28000 035747 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Frame Well Property Agency Limited. All Right Reserved.