Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2019-04-18 住宅 銅鑼灣 怡興大廈 750 591 28000 040186 詳情
  2019-04-16 住宅 跑馬地 愉寶大廈 478 410 8.600 025677 詳情 按揭計算
  2019-04-16 住宅 東半山 年達園 1200 973 49000 013561 詳情
  2019-04-16 住宅 東半山 龍華花園 第01座 1209 962 48000 038171 詳情
  2019-04-16 住宅 側魚涌 逸樺園 第02座 *獨家代理* 1034 821 19.000 048283 詳情 按揭計算
  2019-04-16 住宅 北角 柏蔚山 第02座 -- 838 46000 114449 詳情
  2019-04-16 住宅 北角 形品 453 363 28500 115502 詳情
  2019-04-16 住宅 灣仔 景星大廈 1000 753 16.500 114755 詳情 按揭計算
  2019-04-16 住宅 西貢 傲瀧 第07座 -- -- 65000 114759 詳情
  2019-04-16 住宅 跑馬地 愉寶大廈 478 410 8.200 099306 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Frame Well Property Agency Limited. All Right Reserved.