Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2018-12-05 住宅 東半山 大坑台 第02座 612 527 26000 032454 詳情
  2018-12-05 住宅 東半山 光明台 第01座 769 616 30000 043848 詳情
  2018-12-05 住宅 側魚涌 太古城 安盛台 順安閣 675 580 28000 108117 詳情
  2018-12-05 住宅 側魚涌 康怡花園 E座 *獨家代理* 748 596 11.280 100432 詳情 按揭計算
  2018-12-05 住宅 側魚涌 逸樺園 第02座 *獨家代理* 1034 821 19.000 048283 詳情 按揭計算
  2018-12-05 住宅 東半山 大坑台 652 559 28500 068770 詳情
  2018-12-05 住宅 北角半山 富豪閣 第03座 870 718 34000 001378 詳情
  2018-12-05 住宅 東半山 大坑台 668 576 30990 065916 詳情
  2018-12-05 住宅 東半山 龍華花園 第01座 1209 962 22.800 50000 053398 詳情 按揭計算
  2018-12-05 住宅 香港仔 悅海華庭 第02座 562 422 7.500 113128 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Frame Well Property Agency Limited. All Right Reserved.