Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2019-10-10 住宅 灣仔 會展中心 會景閣 <獨家代理> -- -- 39000 118031 詳情
  2019-10-09 住宅 灣仔 會展中心 會景閣 <獨家代理> 943 715 41000 053218 詳情
  2019-09-18 住宅 跑馬地 禮頓山 2227 1724 130000 025954 詳情
  2019-09-17 寫字樓/工貿 葵涌 天際中心 *另千多尺平台* 2418 -- 13.600 117342 詳情 按揭計算
  2019-09-17 商舖 銅鑼灣 OLIV 2071 1687 120000 052216 詳情
  2019-09-16 住宅 東半山 大坑台 661 567 13.800 28000 035747 詳情 按揭計算
  2019-09-16 住宅 北角  1100 939 18.000 45000 117393 詳情 按揭計算
  2019-09-16 住宅 銅鑼灣 星輝大廈 900 723 30000 018407 詳情
  2019-09-04 住宅 北角 金龍大廈 A座 1275 1143 24.800 080201 詳情 按揭計算
  2019-08-23 住宅 銅鑼灣 曦巒 526 390 12.000 062845 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Frame Well Property Agency Limited. All Right Reserved.