Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2020-07-31 住宅 北角半山 萬德閣 B座 882 717 13.500 048978 詳情 按揭計算
  2020-07-29 住宅 銅鑼灣 曦巒 526 390 9.980 21500 062845 詳情 按揭計算
  2020-07-17 住宅 側魚涌 康怡花園 L座 794 646 28000 118922 詳情
  2020-07-03 住宅 灣仔 會展中心 會景閣 943 715 16.680 118031 詳情 按揭計算
  2020-06-20 住宅 北角 形品 961 760 33800 113763 詳情
  2020-06-18 住宅 牛頭角 嘉和園 嘉禮大廈 <獨家代理> 430 346 5.200 067234 詳情 按揭計算
  2020-06-18 住宅 牛頭角 偉景樓<獨家代理> -- 392 5.100 075122 詳情 按揭計算
  2020-06-12 住宅 跑馬地 嘉泰大廈 650 471 10.200 23800 100804 詳情 按揭計算
  2020-05-20 住宅 灣仔 囍匯 第02期 第03座 -- 602 18.500 36000 054985 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Frame Well Property Agency Limited. All Right Reserved.