Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2020-05-20 住宅 灣仔 囍匯 第02期 第03座 -- 602 18.500 36000 054985 詳情 按揭計算
  2020-04-22 住宅 筲箕灣 香島 第05座 -- 513 21000 118852 詳情
  2020-03-27 住宅 北角 柏蔚山 第02座 *PROPERTY NO.:111240* -- 837 41000 114449 詳情
  2019-12-30 住宅 跑馬地 雲地利台 A座 1385 1185 59000 108877 詳情
  2019-12-27 住宅 東半山 光明台 第02座 989 800 20.300 038227 詳情 按揭計算
  2019-12-23 住宅 北角 維港頌 第01座 -- 1502 115000 118077 詳情
  2019-12-23 住宅 灣仔 灣景中心大廈 B座 505 357 8.980 19800 049907 詳情 按揭計算
  2019-12-23 住宅 銅鑼灣 曦巒 526 390 10.300 062845 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Frame Well Property Agency Limited. All Right Reserved.