Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2019-02-13 住宅 東半山 龍華花園 第01座 1209 962 48000 038171 詳情
  2019-02-13 住宅 側魚涌 逸樺園 第02座 *獨家代理* 1034 821 19.000 048283 詳情 按揭計算
  2019-02-13 住宅 灣仔 景星大廈 1000 753 16.500 32000 114755 詳情 按揭計算
  2019-02-13 住宅 香港仔 悅海華庭 第02座 *111114* 562 422 7.500 113128 詳情 按揭計算
  2019-02-13 住宅 東半山 大坑台 595 511 26000 004034 詳情
  2019-02-13 住宅 東半山 光明台 第01座 769 616 30000 043848 詳情
  2019-02-13 住宅 東半山 年達園 1200 973 49000 013561 詳情
  2019-02-13 住宅 北角半山 富豪閣 第03座 870 718 31000 001378 詳情
  2019-02-13 住宅 西貢 傲瀧 第07座 -- -- 72000 114759 詳情
  2019-02-13 住宅 側魚涌 康怡花園 E座 *獨家代理* 748 596 10.980 100432 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Frame Well Property Agency Limited. All Right Reserved.