Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2024-07-16 東半山 柏園 8 D 22.000 詳情 最近放盤
  2024-07-16 東半山 帝后台 12 B 1415 15.000 @10601 詳情 最近放盤
  2024-07-12 東半山 月陶居 3 D 8.000 詳情 最近放盤
  2024-07-08 東半山 名門 第01座 39 B 1542 28.800 @18677 詳情 最近放盤
  2024-07-04 東半山 月陶居 1 D 1078 12.750 @11827 詳情 最近放盤
  2024-07-02 東半山 嘉雲台 第01座 26 A 2242 64.800 @28903 詳情 最近放盤
  2024-06-28 東半山 怡園 C座 3 3 68.000 詳情 最近放盤
  2024-06-28 東半山 嘉雲台 第01座 26 A 2242 64.800 @28903 詳情 最近放盤
  2024-06-27 東半山 名門 第01座 50 B 1542 32.000 @20752 詳情 最近放盤
  2024-06-21 東半山 康馨園 27 B 2122 40.000 @18850 詳情 最近放盤
  2024-06-21 東半山 愉富大廈 A座 2 2 2028 54.200 @26726 詳情 最近放盤
  2024-06-21 東半山 光明台 第01座 8 G 696 8.400 @12069 詳情 最近放盤
  2024-06-21 東半山 煜康台 12 B 1180 14.000 @11864 詳情 最近放盤
  2024-06-19 東半山 摘星閣 G L 573 4.700 @8202 詳情 最近放盤
  2024-06-18 東半山 文華新村 W座 11 6 11.550 詳情 最近放盤
  2024-06-07 東半山 布力徑6-10號 10B 448.000 詳情 最近放盤
  2024-06-07 東半山 高寧大廈 5 H 8.000 詳情 最近放盤
  2024-06-06 東半山 松柏新村 C座 3 1 51.800 詳情 最近放盤
  2024-06-05 東半山 名門 第01座 39 B 1542 28.800 @18677 詳情 最近放盤
  2024-05-30 東半山 竹麗苑 12 A 1552 27.500 @17719 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Frame Well Property Agency Limited. All Right Reserved.