Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2022-11-14 東半山 蔚豪苑 A座 10 1 1993 59.926 @30068 詳情 最近放盤
  2022-11-11 東半山 蔚豪苑 A座 18 2 1993 72.800 @36528 詳情 最近放盤
  2022-11-08 東半山 光明台 第01座 25 H 769 10.750 @13979 詳情 最近放盤
  2022-11-01 東半山 龍華花園 第02座 7 C 1225 21.000 @17143 詳情 最近放盤
  2022-10-25 東半山 雅景軒 13 A 933 13.200 @14148 詳情 最近放盤
  2022-10-25 東半山 光明台 第02座 20 H 769 11.180 @14538 詳情 最近放盤
  2022-10-19 東半山 雅景軒 18 B 933 13.600 @14577 詳情 最近放盤
  2022-10-13 東半山 司徒拔道18號 2 MA 117.000 詳情 最近放盤
  2022-10-12 東半山 雅景軒 25 B 933 14.000 @15005 詳情 最近放盤
  2022-10-10 東半山 雅景軒 18 B 933 13.600 @14577 詳情 最近放盤
  2022-10-10 東半山 文華新村 W座 12 6 13.850 詳情 最近放盤
  2022-10-03 東半山 上林 第02座 56 C 1367 27.280 @19956 詳情 最近放盤
  2022-09-21 東半山 光明台 第01座 16 E 769 11.180 @14538 詳情 最近放盤
  2022-09-13 東半山 光明台 第01座 23 A 910 16.000 @17582 詳情 最近放盤
  2022-09-08 東半山 松柏新村 E座 20 1 40.900 詳情 最近放盤
  2022-08-24 東半山 翠壁 1 G 591 9.500 @16074 詳情 最近放盤
  2022-08-17 東半山 嘉雲台 第08座 12 B 1620 50.000 @30864 詳情 最近放盤
  2022-08-11 東半山 玫瑰新村 E座 2 1 2217 49.300 @22237 詳情 最近放盤
  2022-08-05 東半山 宏豐台3-3號E 1 3B 15.350 詳情 最近放盤
  2022-08-05 東半山 龍華花園 第01座 32 F 886 16.500 @18623 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Frame Well Property Agency Limited. All Right Reserved.