Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2018-12-04 東半山 龍園 20 D 1750 32.800 @18743 詳情 最近放盤
  2018-11-29 東半山 愉富大廈 A座 18 2 2028 46.900 @23126 詳情 最近放盤
  2018-11-20 東半山 大坑道8B-10號 12 B 1176 16.500 @14031 詳情 最近放盤
  2018-11-19 東半山 嘉苑 D座 19 3 1340 23.230 @17336 詳情 最近放盤
  2018-11-13 東半山 光明台 第01座 22 A 910 16.380 @18000 詳情 最近放盤
  2018-11-09 東半山 文華新村 W座 4 6 11.100 詳情 最近放盤
  2018-11-07 東半山 碧蕙園 A座 1 1 50.000 詳情 最近放盤
  2018-11-07 東半山 碧蕙園 A座 3 6 50.000 詳情 最近放盤
  2018-11-07 東半山 碧蕙園 B座 12 47 65.000 詳情 最近放盤
  2018-11-07 東半山 大坑台 第01座 (01-06室) 20 5 595 9.800 @16471 詳情 最近放盤
  2018-10-31 東半山 大坑台 第01座 (01-06室) 4 5 595 9.000 @15126 詳情 最近放盤
  2018-10-31 東半山 芝蘭閣 4 12 23.080 詳情 最近放盤
  2018-10-30 東半山 億景樓 16 A 26.800 詳情 最近放盤
  2018-10-30 東半山 名門 第02座 43 B 1908 41.500 @21751 詳情 最近放盤
  2018-10-30 東半山 光明台 第01座 15 F 696 11.680 @16782 詳情 最近放盤
  2018-10-26 東半山 月陶居 3 M 1208 15.300 @12666 詳情 最近放盤
  2018-10-19 東半山 光明台 第02座 3 C 979 16.000 @16343 詳情 最近放盤
  2018-10-19 東半山 名門 第02座 43 B 1908 41.500 @21751 詳情 最近放盤
  2018-10-18 東半山 德信豪庭 2 A 34.500 詳情 最近放盤
  2018-10-11 東半山 名門 第03座 52 A 2372 46.000 @19393 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Frame Well Property Agency Limited. All Right Reserved.