Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2020-08-04 東半山 文華新村 W座 9 2 20.500 詳情 最近放盤
  2020-07-31 東半山 光明台 第02座 37 F 696 11.000 @15805 詳情 最近放盤
  2020-07-31 東半山 司徒拔道47號A 12 B 110.000 詳情 最近放盤
  2020-07-30 東半山 柏園 16 C 28.000 詳情 最近放盤
  2020-07-29 東半山 名門 第05座 22 A 1170 20.380 @17419 詳情 最近放盤
  2020-07-29 東半山 名門 第03座 25 B 2048 36.800 @17969 詳情 最近放盤
  2020-07-29 東半山 柏麗園 5 F 1650 38.000 @23030 詳情 最近放盤
  2020-07-28 東半山 大坑道1號 24 B 711 12.800 @18003 詳情 最近放盤
  2020-07-28 東半山 光明台 第02座 37 F 696 11.000 @15805 詳情 最近放盤
  2020-07-28 東半山 嘉苑 C座 4 4 1340 22.000 @16418 詳情 最近放盤
  2020-07-27 東半山 德信花園 1 F 1090 11.880 @10899 詳情 最近放盤
  2020-07-27 東半山 慧景園 第01座 4 C 1302 20.000 @15361 詳情 最近放盤
  2020-07-27 東半山 摘星閣 1 B 387 5.030 @12997 詳情 最近放盤
  2020-07-24 東半山 渣甸豪庭 30 A 1218 16.280 @13366 詳情 最近放盤
  2020-07-24 東半山 柏麗園 5 F 1650 38.000 @23030 詳情 最近放盤
  2020-07-24 東半山 嘉苑 B座 3 1 1660 27.500 @16566 詳情 最近放盤
  2020-07-22 東半山 名門 第03座 23 B 2048 36.000 @17578 詳情 最近放盤
  2020-07-21 東半山 愉富大廈 A座 10 1 2028 43.500 @21450 詳情 最近放盤
  2020-07-16 東半山 名門 第05座 52 D 1176 23.800 @20238 詳情 最近放盤
  2020-07-16 東半山 摘星閣 1 A 761 9.780 @12852 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Frame Well Property Agency Limited. All Right Reserved.