Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2019-02-21 東半山 渣甸山花園大廈 B座 7 1 33.200 詳情 最近放盤
  2019-02-20 東半山 瑞士花園 第03座 E,F座 17 F 31.280 詳情 最近放盤
  2019-02-18 東半山 名門 第05座 57 C 53.000 詳情 最近放盤
  2019-02-14 東半山 帝后台 18 A 1418 21.680 @15289 詳情 最近放盤
  2019-02-14 東半山 光明台 第01座 32 A 910 17.380 @19099 詳情 最近放盤
  2019-02-08 東半山 光明台 第02座 10 G 696 9.880 @14195 詳情 最近放盤
  2019-01-28 東半山 光明台 第02座 41 C 989 16.000 @16178 詳情 最近放盤
  2019-01-22 東半山 光明台 第01座 32 E 769 12.500 @16255 詳情 最近放盤
  2019-01-21 東半山 光明台 第02座 41 C 989 16.000 @16178 詳情 最近放盤
  2019-01-16 東半山 上林 第01座 12 C 20.500 詳情 最近放盤
  2019-01-09 東半山 梅苑 4 D 25.800 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Frame Well Property Agency Limited. All Right Reserved.