Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2020-09-24 東半山 名門 第05座 52 B 1168 22.000 @18836 詳情 最近放盤
  2020-09-23 東半山 名門 第05座 30 D 1176 22.720 @19320 詳情 最近放盤
  2020-09-21 東半山 永威閣 15 B 740 9.880 @13351 詳情 最近放盤
  2020-09-21 東半山 光明台 第02座 9 B 989 15.750 @15925 詳情 最近放盤
  2020-09-17 東半山 頌月花園 1 A 1203 16.000 @13300 詳情 最近放盤
  2020-09-15 東半山 光明台 第01座 17 G 696 10.000 @14368 詳情 最近放盤
  2020-09-14 東半山 永安閣 第02座 6 A 33.500 詳情 最近放盤
  2020-09-11 東半山 龍華花園 第02座 14 E 886 15.720 @17743 詳情 最近放盤
  2020-09-11 東半山 皇第 10 A 200.000 詳情 最近放盤
  2020-09-11 東半山 柏園 23 A 35.380 詳情 最近放盤
  2020-09-09 東半山 文華新村 W座 7 6 9.900 詳情 最近放盤
  2020-09-07 東半山 渣甸豪庭 30 B 1155 16.230 @14052 詳情 最近放盤
  2020-09-07 東半山 高景大廈 4 C 9.600 詳情 最近放盤
  2020-09-03 東半山 上林 第02座 55 C 1367 29.500 @21580 詳情 最近放盤
  2020-09-01 東半山 龍華花園 第01座 6 E 886 14.380 @16230 詳情 最近放盤
  2020-08-31 東半山 大坑道1號 7 C 738 10.000 @13550 詳情 最近放盤
  2020-08-28 東半山 摘星閣 3 D 793 10.650 @13430 詳情 最近放盤
  2020-08-27 東半山 高景大廈 8 B 9.480 詳情 最近放盤
  2020-08-27 東半山 高寧大廈 5 F 10.000 詳情 最近放盤
  2020-08-26 東半山 嘉苑 A座 4 3 1355 24.800 @18303 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Frame Well Property Agency Limited. All Right Reserved.