Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2020-01-23 東半山 渣甸豪庭 23 A 1221 15.300 @12531 詳情 最近放盤
  2020-01-23 東半山 渣甸豪庭 29 A 1218 16.200 @13300 詳情 最近放盤
  2020-01-23 東半山 渣甸豪庭 23 A 1221 15.300 @12531 詳情 最近放盤
  2020-01-21 東半山 玫瑰花園 10 2382 36.880 @15483 詳情 最近放盤
  2020-01-20 東半山 嘉苑 B座 12 3 1375 24.400 @17745 詳情 最近放盤
  2020-01-17 東半山 光明台 第01座 20 H 769 12.500 @16255 詳情 最近放盤
  2020-01-16 東半山 嘉苑 B座 12 3 1375 24.400 @17745 詳情 最近放盤
  2020-01-14 東半山 文華新村 W座 7 1 19.500 詳情 最近放盤
  2020-01-10 東半山 康馨園 20 B 2122 41.000 @19321 詳情 最近放盤
  2020-01-09 東半山 上林 第02座 22 A 20.500 詳情 最近放盤
  2020-01-09 東半山 永威閣 16 B 740 9.960 @13459 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Frame Well Property Agency Limited. All Right Reserved.