Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2024-06-19 東半山 摘星閣 G L 573 4.700 @8202 詳情 最近放盤
  2024-06-18 東半山 文華新村 W座 11 6 11.550 詳情 最近放盤
  2024-06-07 東半山 布力徑6-10號 10B 448.000 詳情 最近放盤
  2024-06-07 東半山 高寧大廈 5 H 8.000 詳情 最近放盤
  2024-06-06 東半山 松柏新村 C座 3 1 51.800 詳情 最近放盤
  2024-06-05 東半山 名門 第01座 39 B 1542 28.800 @18677 詳情 最近放盤
  2024-05-30 東半山 蔚豪苑 B座 12 2 1993 49.800 @24987 詳情 最近放盤
  2024-05-30 東半山 竹麗苑 12 A 1552 27.500 @17719 詳情 最近放盤
  2024-05-29 東半山 上林 第01座 36 B 1563 28.500 @18234 詳情 最近放盤
  2024-05-29 東半山 上林 第02座 20 A 19.180 詳情 最近放盤
  2024-05-22 東半山 帝后台 40 A 3308 43.800 @13241 詳情 最近放盤
  2024-05-22 東半山 嘉景台 16 B 1350 18.600 @13778 詳情 最近放盤
  2024-05-20 東半山 蔚豪苑 B座 12 2 1993 49.800 @24987 詳情 最近放盤
  2024-05-20 東半山 大坑道1號 7 C 738 9.150 @12398 詳情 最近放盤
  2024-05-17 東半山 光明台 第02座 18 C 989 12.900 @13043 詳情 最近放盤
  2024-05-17 東半山 畢拉山苑 12 80.880 詳情 最近放盤
  2024-05-14 東半山 嘉苑 C座 14 1 1506 20.200 @13413 詳情 最近放盤
  2024-05-14 東半山 大坑台 第01座 (01-06室) 8 2 661 9.320 @14100 詳情 最近放盤
  2024-05-13 東半山 龍華花園 第01座 30 D 15.000 詳情 最近放盤
  2024-05-13 東半山 大坑台 第02座 (07-12室) 4 10 652 9.280 @14233 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Frame Well Property Agency Limited. All Right Reserved.