Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2021-06-21 東半山 玫瑰新村 B座 2 2 54.000 詳情 最近放盤
  2021-06-18 東半山 龍園 10 B 30.000 詳情 最近放盤
  2021-06-18 東半山 名門 第05座 38 D 1176 23.600 @20068 詳情 最近放盤
  2021-06-10 東半山 清琳閣 1 A 1380 15.000 @10870 詳情 最近放盤
  2021-06-09 東半山 慧景園 第01座 10 B 1518 34.380 @22648 詳情 最近放盤
  2021-06-08 東半山 柏園 21 B 29.228 詳情 最近放盤
  2021-06-08 東半山 嘉苑 D座 13 3 1340 11.750 @8769 詳情 最近放盤
  2021-06-04 東半山 上林 第01座 17 A 21.500 詳情 最近放盤
  2021-06-03 東半山 騰黃閣 22 1036 14.500 @13996 詳情 最近放盤
  2021-06-03 東半山 畢拉山徑2-22號 G 16 68.000 詳情 最近放盤
  2021-06-03 東半山 柏園 9 D 26.000 詳情 最近放盤
  2021-06-02 東半山 渣甸山花園大廈 A座 6 1 32.600 詳情 最近放盤
  2021-06-02 東半山 竹麗苑 18 A 1552 28.380 @18286 詳情 最近放盤
  2021-06-02 東半山 光明台 第02座 22 G 696 11.180 @16063 詳情 最近放盤
  2021-05-28 東半山 優雅閣 13 13 39.500 詳情 最近放盤
  2021-05-27 東半山 光明台 第02座 8 C 989 18.390 @18595 詳情 最近放盤
  2021-05-27 東半山 肇輝台8號 9 E 2428 43.000 @17710 詳情 最近放盤
  2021-05-26 東半山 名門 第05座 17 C 1172 22.800 @19454 詳情 最近放盤
  2021-05-26 東半山 月陶居 3 C 11.000 詳情 最近放盤
  2021-05-26 東半山 名門 第03座 41 B 2058 41.000 @19922 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Frame Well Property Agency Limited. All Right Reserved.