Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2020-10-23 東半山 高景大廈 17 B 9.238 詳情 最近放盤
  2020-10-22 東半山 豐景台 C座 1 3 65.000 詳情 最近放盤
  2020-10-21 東半山 光明台 第01座 22 G 696 10.600 @15230 詳情 最近放盤
  2020-10-16 東半山 嘉雲台 第07座 16 B 1907 45.000 @23597 詳情 最近放盤
  2020-10-16 東半山 嘉苑 C座 21 2 1462 28.200 @19289 詳情 最近放盤
  2020-10-15 東半山 頌月花園 1 A 1203 16.000 @13300 詳情 最近放盤
  2020-10-14 東半山 雅景軒 23 A 933 15.200 @16292 詳情 最近放盤
  2020-10-12 東半山 上林 第02座 60 B 1563 35.200 @22521 詳情 最近放盤
  2020-10-12 東半山 騰黃閣 8 C 37.180 詳情 最近放盤
  2020-10-09 東半山 畢拉山徑2-22號 10 85.000 詳情 最近放盤
  2020-10-09 東半山 年達園 12 A 24.800 詳情 最近放盤
  2020-10-09 東半山 柏麗園 2 E 1650 32.500 @19697 詳情 最近放盤
  2020-10-08 東半山 畢拉山徑2-22號 10 85.000 詳情 最近放盤
  2020-10-07 東半山 名門 第05座 19 D 1176 20.400 @17347 詳情 最近放盤
  2020-10-07 東半山 嘉苑 C座 22 2 1462 29.000 @19836 詳情 最近放盤
  2020-10-06 東半山 白建時道20號 850.000 詳情 最近放盤
  2020-10-05 東半山 軒德蓀道6號 830.000 詳情 最近放盤
  2020-09-30 東半山 嘉雲台 第07座 16 B 1907 45.000 @23597 詳情 最近放盤
  2020-09-29 東半山 皇第 7 B 168.000 詳情 最近放盤
  2020-09-28 東半山 軒德蓀道6號 830.000 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Frame Well Property Agency Limited. All Right Reserved.