Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2019-12-05 東半山 景麗苑 11 4B 21.000 詳情 最近放盤
  2019-12-03 東半山 竹麗苑 21 A 1552 27.980 @18028 詳情 最近放盤
  2019-12-03 東半山 睦誠徑3號 240.989 詳情 最近放盤
  2019-11-29 東半山 慧景園 第01座 7 A 1533 30.000 @19569 詳情 最近放盤
  2019-11-28 東半山 嘉苑 D座 23 3 1340 33.280 @24836 詳情 最近放盤
  2019-11-27 東半山 名門 第05座 53 A 1170 27.000 @23077 詳情 最近放盤
  2019-11-27 東半山 名門 第05座 53 B 1168 23.000 @19692 詳情 最近放盤
  2019-11-25 東半山 嘉苑 D座 23 3 1340 33.280 @24836 詳情 最近放盤
  2019-11-21 東半山 滿輝大廈 9 H 1290 18.800 @14574 詳情 最近放盤
  2019-11-18 東半山 上林 第01座 63 B 1563 34.000 @21753 詳情 最近放盤
  2019-11-15 東半山 松柏新村 E座 15 2 31.500 詳情 最近放盤
  2019-11-15 東半山 松柏新村 A座 5 1 2600 69.000 @26538 詳情 最近放盤
  2019-11-13 東半山 上林 第02座 36 C 1349 24.250 @17976 詳情 最近放盤
  2019-11-13 東半山 柏園 6 A 24.080 詳情 最近放盤
  2019-11-07 東半山 上林 第01座 30 C 21.500 詳情 最近放盤
  2019-11-05 東半山 美麗村東座 4 5 13.280 詳情 最近放盤
  2019-10-31 東半山 柏園 6 A 24.080 詳情 最近放盤
  2019-10-30 東半山 上林 第02座 61 B 1563 33.600 @21497 詳情 最近放盤
  2019-10-25 東半山 上林 第02座 61 B 1563 33.600 @21497 詳情 最近放盤
  2019-10-24 東半山 大坑道1號 1 B 711 9.975 @14030 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Frame Well Property Agency Limited. All Right Reserved.