Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2024-02-29 東半山 高寧大廈 11 G 8.000 詳情 最近放盤
  2024-02-23 東半山 月陶居 2 D 12.900 詳情 最近放盤
  2024-02-22 東半山 曉廬 41 A 2739 98.800 @36072 詳情 最近放盤
  2024-02-21 東半山 慧景園 第03座 7 B 1518 25.700 @16930 詳情 最近放盤
  2024-02-20 東半山 雅景軒 5 B 933 10.800 @11576 詳情 最近放盤
  2024-02-20 東半山 松柏新村 F座 10 1 1750 31.000 @17714 詳情 最近放盤
  2024-02-19 東半山 大坑台 第02座 (07-12室) 14 8 661 9.500 @14372 詳情 最近放盤
  2024-02-09 東半山 大坑道8B-10號 20 C 706 8.700 @12323 詳情 最近放盤
  2024-02-08 東半山 聶歌信山道8號 15 600.000 詳情 最近放盤
  2024-02-05 東半山 慧景園 第02座 17 A 1533 22.800 @14873 詳情 最近放盤
  2024-02-05 東半山 柏園 10 D 23.200 詳情 最近放盤
  2024-02-02 東半山 康馨園 14 B 2122 40.000 @18850 詳情 最近放盤
  2024-02-01 東半山 慧景園 第01座 17 C 1302 21.500 @16513 詳情 最近放盤
  2024-01-31 東半山 美麗村西座 12 2 10.800 詳情 最近放盤
  2024-01-31 東半山 名門 第01座 58 A 3190 118.300 @37085 詳情 最近放盤
  2024-01-30 東半山 光明台 第01座 26 F 696 8.380 @12040 詳情 最近放盤
  2024-01-30 東半山 光明台 第01座 23 H 769 2.595 @3375 詳情 最近放盤
  2024-01-30 東半山 光明台 第01座 23 H 769 2.595 @3375 詳情 最近放盤
  2024-01-30 東半山 光明台 第01座 23 H 769 2.595 @3375 詳情 最近放盤
  2024-01-29 東半山 騰黃閣 26 1036 11.180 @10792 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Frame Well Property Agency Limited. All Right Reserved.