Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2019-06-24 東半山 龍華花園 第02座 3 B 1225 21.000 @17143 詳情 最近放盤
  2019-06-21 東半山 渣甸山花園大廈 B座 6 1 38.200 詳情 最近放盤
  2019-06-18 東半山 愉富大廈 B座 11 1 2329 56.500 @24259 詳情 最近放盤
  2019-06-17 東半山 東山台22號 G A 20.800 詳情 最近放盤
  2019-06-17 東半山 光明台 第02座 3 E 758 11.000 @14512 詳情 最近放盤
  2019-06-14 東半山 永威閣 23 A 870 11.750 @13506 詳情 最近放盤
  2019-06-12 東半山 龍華花園 第02座 1 C 1225 20.950 @17102 詳情 最近放盤
  2019-06-12 東半山 嘉雲台 第08座 11 B 1620 47.500 @29321 詳情 最近放盤
  2019-06-04 東半山 光明台 第02座 3 E 758 11.000 @14512 詳情 最近放盤
  2019-06-03 東半山 光明台 第01座 25 C 989 17.000 @17189 詳情 最近放盤
  2019-05-30 東半山 名門 第01座 45 A 1542 37.480 @24306 詳情 最近放盤
  2019-05-30 東半山 光明台 第01座 6 C 989 17.000 @17189 詳情 最近放盤
  2019-05-29 東半山 名門 第05座 36 B 1168 21.500 @18408 詳情 最近放盤
  2019-05-28 東半山 帝后台 25 B 1415 23.880 @16876 詳情 最近放盤
  2019-05-27 東半山 光明台 第01座 25 C 989 17.000 @17189 詳情 最近放盤
  2019-05-27 東半山 嘉崙台 30 A,B 4113 124.000 @30148 詳情 最近放盤
  2019-05-23 東半山 名門 第03座 37 B 2058 43.300 @21040 詳情 最近放盤
  2019-05-22 東半山 名門 第02座 17 A 1918 45.000 @23462 詳情 最近放盤
  2019-05-21 東半山 嘉苑 A座 5 1 1368 26.500 @19371 詳情 最近放盤
  2019-05-21 東半山 玫瑰新村 C座 15 1 52.800 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Frame Well Property Agency Limited. All Right Reserved.