Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2021-09-20 東半山 名門 第02座 35 B 1908 45.000 @23585 詳情 最近放盤
  2021-09-17 東半山 光明台 第01座 22 F 696 11.300 @16236 詳情 最近放盤
  2021-09-16 東半山 上林 第01座 9 A 21.500 詳情 最近放盤
  2021-09-16 東半山 滿輝大廈 9 C 17.500 詳情 最近放盤
  2021-09-15 東半山 光明台 第02座 44 C 1312 29.750 @22675 詳情 最近放盤
  2021-09-14 東半山 肇輝台花園 11 A 1563 23.380 @14958 詳情 最近放盤
  2021-09-13 東半山 華峰樓 7 2087 36.000 @17250 詳情 最近放盤
  2021-09-13 東半山 柏麗園 4 D 40.480 詳情 最近放盤
  2021-09-13 東半山 龍園 19 D 1750 34.500 @19714 詳情 最近放盤
  2021-09-13 東半山 華峰樓 7 2087 36.000 @17250 詳情 最近放盤
  2021-09-10 東半山 渣甸山花園大廈 A座 8 2 19.180 詳情 最近放盤
  2021-09-09 東半山 柏麗園 8 E 1650 40.980 @24836 詳情 最近放盤
  2021-09-09 東半山 光明台 第02座 32 B 989 18.000 @18200 詳情 最近放盤
  2021-09-08 東半山 光明台 第02座 17 E 769 11.280 @14668 詳情 最近放盤
  2021-09-08 東半山 光明台 第02座 17 E 769 11.280 @14668 詳情 最近放盤
  2021-09-06 東半山 煜康台 14 A 18.500 詳情 最近放盤
  2021-09-03 東半山 龍園 14 D 34.000 詳情 最近放盤
  2021-09-03 東半山 大坑道8B-10號 17 B 1176 22.200 @18878 詳情 最近放盤
  2021-09-02 東半山 皇第 9 B 185.000 詳情 最近放盤
  2021-09-01 東半山 得雲閣 3 B 20.700 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Frame Well Property Agency Limited. All Right Reserved.