Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2022-08-17 東半山 嘉雲台 第08座 12 B 1620 50.000 @30864 詳情 最近放盤
  2022-08-11 東半山 玫瑰新村 E座 2 1 2217 49.300 @22237 詳情 最近放盤
  2022-08-05 東半山 宏豐台3-3號E 1 3B 15.350 詳情 最近放盤
  2022-08-05 東半山 龍華花園 第01座 32 F 886 16.500 @18623 詳情 最近放盤
  2022-08-04 東半山 光明台 第01座 23 A 910 16.000 @17582 詳情 最近放盤
  2022-07-28 東半山 永威閣 25 F 870 12.000 @13793 詳情 最近放盤
  2022-07-28 東半山 大坑台 第01座 (01-06室) 19 4 652 12.000 @18405 詳情 最近放盤
  2022-07-22 東半山 上林 第01座 59 A 2617 65.000 @24838 詳情 最近放盤
  2022-07-22 東半山 永安閣 第01座 12 B 31.800 詳情 最近放盤
  2022-07-20 東半山 上林 第02座 17 C 1349 21.280 @15775 詳情 最近放盤
  2022-07-19 東半山 玫瑰新村 D座 8 1 2217 54.330 @24506 詳情 最近放盤
  2022-07-07 東半山 上林 第01座 59 A 2617 65.000 @24838 詳情 最近放盤
  2022-07-07 東半山 柏麗園 11 D 1650 42.800 @25939 詳情 最近放盤
  2022-07-05 東半山 皇第 21 A 680.000 詳情 最近放盤
  2022-07-05 東半山 皇第 19 A 480.000 詳情 最近放盤
  2022-06-28 東半山 松柏新村 D座 4 1 70.000 詳情 最近放盤
  2022-06-23 東半山 龍園 17 A 1750 29.800 @17029 詳情 最近放盤
  2022-06-23 東半山 慧景園 第01座 14 D 1302 25.300 @19432 詳情 最近放盤
  2022-06-21 東半山 皇第 G B 334.240 詳情 最近放盤
  2022-06-21 東半山 東園 1 D 1077 15.800 @14670 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Frame Well Property Agency Limited. All Right Reserved.