Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2019-04-18 東半山 肇輝台1號 G D 22.800 詳情 最近放盤
  2019-04-17 東半山 竹麗苑 13 B 1579 27.800 @17606 詳情 最近放盤
  2019-04-16 東半山 光明台 第02座 2 D 903 7.000 @7752 詳情 最近放盤
  2019-04-16 東半山 偉景大廈 3 6 16.980 詳情 最近放盤
  2019-04-16 東半山 嘉崙台 32 A 2256 64.000 @28369 詳情 最近放盤
  2019-04-16 東半山 上林 第01座 57 B 1563 36.500 @23353 詳情 最近放盤
  2019-04-15 東半山 瑞士花園 第03座 E,F座 14 F 32.220 詳情 最近放盤
  2019-04-12 東半山 永威閣 23 A 870 11.750 @13506 詳情 最近放盤
  2019-04-11 東半山 龍華花園 第02座 17 C 1225 21.680 @17698 詳情 最近放盤
  2019-04-10 東半山 柏麗園 2 B 1650 42.800 @25939 詳情 最近放盤
  2019-04-10 東半山 名門 第05座 40 B 1168 21.800 @18664 詳情 最近放盤
  2019-04-09 東半山 滿輝大廈 9 G 1347 23.500 @17446 詳情 最近放盤
  2019-04-09 東半山 煜康台 23 A 1180 25.300 @21441 詳情 最近放盤
  2019-04-09 東半山 大坑台 第02座 (07-12室) 16 11 595 11.800 @19832 詳情 最近放盤
  2019-04-09 東半山 高寧大廈 3 D 10.000 詳情 最近放盤
  2019-04-09 東半山 高寧大廈 13 E 10.000 詳情 最近放盤
  2019-04-08 東半山 光明台 第02座 4 C 979 13.800 @14096 詳情 最近放盤
  2019-04-08 東半山 松柏新村 A座 15 2 82.000 詳情 最近放盤
  2019-04-04 東半山 煜康台 11 B 1180 19.000 @16102 詳情 最近放盤
  2019-04-04 東半山 名門 第05座 25 B 1168 17.010 @14563 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Frame Well Property Agency Limited. All Right Reserved.