Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2024-05-20 東半山 大坑道1號 7 C 738 9.150 @12398 詳情 最近放盤
  2024-05-20 東半山 蔚豪苑 B座 12 2 1993 49.800 @24987 詳情 最近放盤
  2024-05-17 東半山 畢拉山苑 12 80.880 詳情 最近放盤
  2024-05-17 東半山 光明台 第02座 18 C 989 12.900 @13043 詳情 最近放盤
  2024-05-14 東半山 嘉苑 C座 14 1 1506 20.200 @13413 詳情 最近放盤
  2024-05-14 東半山 大坑台 第01座 (01-06室) 8 2 661 9.320 @14100 詳情 最近放盤
  2024-05-13 東半山 大坑台 第02座 (07-12室) 4 10 652 9.280 @14233 詳情 最近放盤
  2024-05-13 東半山 龍華花園 第01座 30 D 15.000 詳情 最近放盤
  2024-05-08 東半山 永安閣 第02座 15 A 30.800 詳情 最近放盤
  2024-05-07 東半山 名門 第03座 46 B 2058 36.000 @17493 詳情 最近放盤
  2024-05-06 東半山 嘉雲台 第05座 16 A 1819 41.800 @22980 詳情 最近放盤
  2024-05-06 東半山 光明台 第01座 14 F 696 8.400 @12069 詳情 最近放盤
  2024-05-06 東半山 煜康台 15 B 1180 13.950 @11822 詳情 最近放盤
  2024-05-03 東半山 光明台 第01座 17 B 989 13.400 @13549 詳情 最近放盤
  2024-04-26 東半山 龍華花園 第02座 20 F 886 12.000 @13544 詳情 最近放盤
  2024-04-26 東半山 文華新村 E座 3 8 10.000 詳情 最近放盤
  2024-04-25 東半山 嘉雲台 第08座 2 B 1620 34.880 @21531 詳情 最近放盤
  2024-04-25 東半山 芝蘭閣 8 12 21.200 詳情 最近放盤
  2024-04-23 東半山 煜康台 7 A 1180 16.200 @13729 詳情 最近放盤
  2024-04-22 東半山 大坑台 第02座 (07-12室) 5 10 652 9.380 @14387 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Frame Well Property Agency Limited. All Right Reserved.